Zaufali Nam

Wałecka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa Wałcz

Zarząd Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatroski-Włanościowej w Wałczu w związku z faktem prowadzonego przez Kancelarię postępowania egzekucyjnego w trybie europejskiego nakazu zapłaty, stwierdza że: […].

Z pełnym przekonaniem rekomendujemy Kancelarię Komornika Sebastiana Raczyńskiego, jako kompetentnego, solidnego i odpowiedzialnego Partnera do współpracy w zakresie świadczenia usług egzekucyjnych.

Flaga PL Angelika Krupińska

MM Aluminium Sp. z o.o. Sp. k

Firma MM Aluminium Sp. z o.o. Sp. k. udziela referencji i potwierdza współpracę z firmą Court Executive Firm Ltd z biurem w Londynie przy 85 Uxbridge Road, W5 5BW.
Współpraca dotyczyła ściągnięcia należności od dłużnika mającego siedzibę w Wielkiej Brytanii. Usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa, w pełni profesjonalnie i w założonym terminie.

Poziom realizacji usługi oraz sprawność organizacyjna pozwalają polecić firmę Court Executive Firm Ltd jako solidnego partnera w zakresie odzyskiwania długów.

Flaga PL Prezes Zarządu Maciej Matusiak

Kraków Airport im. Jana Pawła II

List referencyjny

Działając w imieniu spółki Międzynarodowym Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balica sp. z o.o. w Krakowie (dalej jako Spółka), wyrażamy zadowolenie ze współpracy z Panem Sebastianem Raczyńskim, prowadzącym kancelarię komorniczą Court Executive Firm Ltd. (dalej jako Kancelaria).

Dzięki profesjonalnej działalności Kancelarii udało się odzyskać całość zadłużenia od przedsiębiorcy działającego na terenie Wielkiej Brytanii. Zarówno szybkość działania, jak i jego skuteczność zasługują na polecenie. Stała komunikacja mailowa i telefoniczna między Stronami w trakcie realizacji zlecenia pozwalała na ciągłe monitorowanie postępów w sprawie.

Zaangażowanie w sprawę i profesjonalizm w działaniu przełożył się na oczekiwane przez naszą Spółkę efekty, co bez wątpienia zasługuje na polecenie usług Kancelarii.

Flaga PL Jacek Guzicki Dyrektor Biura Spółki Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, na podstawie przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego, powierzył Panu Sebastianowi Raczyńskiemu – prowadzącemu Court Executive Firm Ltd. – windykację należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pół roku temu. Zlecenie windykacji dotyczy 6 dłużników przebywających na terenie Wielkiej Brytanii.

Dotychczasowa współpraca przebiega bez zarzutu. Jesteśmy na bieżąco informowani o wszelkich podejmowanych działaniach oraz ich efektach. Na kierowane mailowo zapytania uzyskujemy niezwłocznie odpowiedzi. Ponieważ firma posiada swój oddział w Szczecinie, nie ma też problemu, by móc w razie potrzeby spotkać się osobiście.

Pan Sebastian Raczyński, prowadzący Court Executive Firm Ltd., bardzo dobrze wywiązuje się z zawartych umów, a zlecone czynności windykacyjne realizuje w sposób solidny i efektywny.

Flaga PL Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Agencja Mienia Wojskowego

W związku z prowadzoną windykacją należności poza granicami kraju pragnę polecić kancelarię komorniczą Pana Sebastiana Raczyńskiego. Pan Komornik zapewnia bezpośredni kontakt, szybką pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz skuteczną windykację należności od dłużników znajdujących się na terenie Unii Europejskiej.

Flaga PL Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie Monika Kieliszak

Krajowa Izba Radców Prawnych

„Komisja ds. Współpracy z Zagranicą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie serdecznie dziękuje Kancelarii komorniczej Pana Sebastiana Raczyńskiego” za przeprowadzenie w dniu 19 lipca 2018 roku szkolenia, pt. „Praktyczne aspekty prowadzenia egzekucji świadczeń pieniężnych na terenie Wielkiej Brytanii oraz Polski w oparciu o tytuły egzekucyjne wydane w państwach członkowskich Unii Europejskiej”.

Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem radców prawnych i liczymy na jego kontynuację.

Flaga PL Przewodnicząca Komisji ds. Współpracy z Zagranicą OIRP w Krakowie r.pr.dr Magdalena Frańczuk

Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Gryska Radca Prawny

W związku z prowadzoną windykacją należności naszego klienta w Wielkiej Brytanii polecam kancelarię komorniczą Court Executive Ltd. Pracownicy kancelarii zapewniają bezpośredni kontakt na każdym etapie postępowania a także szybką oraz efektywną windykację należności od dłużników znajdujących się poza granicami kraju. Court Executive Firm Ltd. niewątpliwie słusznie zasługuje na rekomendację.

Flaga PL Magdalena Gryska
Kancelaria Radcy Prawnego

Pirożek  & Pirożek Kancelaria Adwokacka

Kancelaria adwokacka PIROŻEK & PIROŻEK R. Pirożek, K. Pirożek, J. Wichura Sp. J. z siedzibą w Katowicach, w związku z egzekucją należności poza granicami kraju na rzecz naszego Klienta, korzystała z usług Kancelarii Komorniczej UK Court Executive Firm Ltd. prowadzonej przez Pana Komornika Sebastiana Raczyńskiego na podstawie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego (ETE).

Wysoce cenimy sobie współpracę z Kancelarią Komorniczą UK Court Executive Firm Ltd., która cechuje się rzetelnością, profesjonalizmem oraz skutecznością. Pracowników Kancelarii cechuje wiedza poparta wieloletnią praktyką, obycie z Klientem, jak również najwyższa staranność zawodowa.

Kancelaria Komornicza UK Court Executive Firm Ltd. jest z pewnością godnym polecenia partnerem w zakresie windykacji wierzytelności, zdążyła wyrobić już sobie markę, jest rozpoznawalna, a jednocześnie bogata w doświadczenia.

Powyższe świadczy o konieczności uznania Kancelarii Komorniczej UK Court Executive Firm Ltd. za partnera rzetelnie i odpowiedzialnie podchodzącego do Klienta i powierzonej mu pracy, co stanowi jej swoisty wyróżnik pośród innych podmiotów na rynku usług związanych z windykacją należności.

dr Jarosław Wichura
Adwokat

Murdock Sports Group

Court Executive Firm (“CEF”) are an experienced debt recovery company that have
assisted us effectively with the recovery of debt on behalf of our clients. All
communication with CEF has been clear and concise; they made sure that we were
fully informed throughout the entire process. Sebastian Raczynski, our main point of

contact, provided us with prompt support and consultation to finding pragmatic, cost-
effective solutions.

Murdock Sports Group

Neo Exhibition Poland SP. Z O.O.

Jesteśmy w stanie potwierdzić skuteczność w działaniu oraz profesjonalizm P. Sebastiana
Raczyńskiego oraz jego Kancelarii Komorniczej – Court Executive Firm Ltd. w odzyskiwaniu
wierzytelności trans-granicznych.
Sprawa od początku była prowadzona rzetelnie oraz efektywnie co skutkowało szybkim
rezultatem.
Podsumowując, chcielibyśmy polecić Kancelarie Komornicza – Court Executive Firm Ltd. jako
stałego partnera z dużym doświadczeniem w odzyskiwaniu niezapłaconych należności.

Flaga PL Łukasz Paluszek
COO

WABAR

Kancelaria Komornicza UK okazała się jedną z najskuteczniejszych kancelarii komorniczych, z którą do tej pory współpracowaliśmy. Nasze wspólna praca trwa od niedawna, mimo to udało się osiągnąć znaczące sukcesy na polu odzyskiwania należności. Dlatego też chcielibyśmy polecić firmę Kancelaria Komornicza UK Court Executive Firm Ltd. Pana Sebastiana Raczyńskiego jako solidnego, odpowiedzialnego i długofalowego partnera biznesowego. Mamy nadzieję, że dalsza współpraca okaże się równie owocna jak dotychczas.

Flaga PL Agnieszka Ogonowska

Adwokat Magdalena Fejdasz-Hendzel

„Rozpoczęłam współpracę z Kancelarią Komorniczą i Panem Komornikiem Sebastianem Raczyńskim końcem 2017r. Współpraca okazał się owocna, a klienci bardzo zadowoleni. Od przekazania dokumentów będących podstawą do ściągnięcia długu nie minęło 3 miesiąc. Kontakt z Kancelarią komorniczą był bardzo łaty i zawsze w języku polskim bez konieczności tłumaczenia. Pan Sebastian Raczyński jest osobą bardzo miłą i wykwalifikowaną i współpraca z takimi osobami to sama przyjemność. Otrzymywała informacje o każdym etapie postępowania oraz podpowiedzi do dalszych kroków. Bardzo serdecznie polecam tą Kancelarię Komorniczą, która jest na bardzo wysokim poziomie i stu procentowo skuteczna.  Dziękuję.”

Flaga PL adw. Magdalena Fejdasz-Hendzel

DAW-TRANS Ltd

Chcę podziękować Court Executive Firm Ltd za odzyskanie długów z terenu Wielkiej Brytanii i zagranicy oraz pomoc i porady w sprawach biznesowych.
Zdecydowanie mogę polecić firmę Court Executive Firm Ltd jako partnera biznesowego.

Flaga PL Flaga EN Paweł Mil Dyrektor DAW-TRANS Ltd

Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

„Kancelaria Court Executive Firm prowadzona przez Pana Komornika Sebastiana Raczyńskiego rozpoczęła dochodzenie roszczeń na naszą rzecz w 2 połowie 2017r. Działania egzekucyjne Pana Sebastiana zostały szybko i profesjonalnie podjęte i co najważniejsze okazały się skuteczne. Pan Komornik jest zawsze dostępny i udziela odpowiedzi na zgłaszane zapytania bez zbędnej zwłoki, a kontakt odbywa się w języku polskim bez konieczności korzystania z usług tłumacza”.

Flaga PL Zarząd WMARR S.A. w Olsztynie

Legal Trans Sp. z o.o.

W związku z prowadzoną windykacją, na rzecz naszego Klienta, poza granicami kraju pragniemy polecić kancelarię prawną pana Sebastiana Raczyńskiego. Szybkość prowadzonego postępowania, jego efektywność oraz bieżący kontakt na każdym jego etapie z całą pewnością zasługują na rekomendację. Polecamy firmę Court Executive Firm Ltd jako partnera biznesowego.

Flaga PL Maciej Broński
CZŁONEK ZARZĄDU

Neadoo

„Współpraca z Panem Sebastianem i jego zespołem to jedna z najlepszych decyzji biznesowych jaką podjeliśmy. Szybka reakcja i co najważniejsze szybkie rezultaty. Bezproblemowa komunikacja i precyzyjne wyjaśnienie procedur to również wielki atut. W sektorze B2B często potrzebna jest pomoc przy windykacji należności – jako Neadoo rekomendujemy współpracę z Court Executive Firm Ltd”.

Flaga EN Neadoo

Khakhar&Solictors

„Współpracujemy z Kancelarią Komorniczą (Court Executive Firm Ltd.) na poziomie wynoszenia nakazów do Sadu Wyższej Instancji oraz czynności komorniczych. Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani z działań oraz rezultatów które do tej pory zostały dokonane poprzez szybką reakcję oraz profesjonalizm.”

Flaga EN Dyrektor Khakhar&Solictors

TTM POLSKA SP. Z O. O.

Prowadząc handel zagraniczny i udzielając kredytów kupieckich trzeba liczyć się z ryzykiem, że część
kontrahentów może w pewnym momencie przestać płacić swoje zobowiązania. Biorąc pod uwagę
odległość, różnice kulturowe i zróżnicowanie procedur w krajach UE dług taki może okazać się ciężki do
odzyskania. Niestety taka sytuacja spotkała i nas. Jednak dzięki Panu Sebastianowi dłużnik, który nie
miał zamiaru zapłacić swoich zobowiązań, spłacił je wszystkie w ciągu 2 miesięcy. Co najważniejsze,
nasze zaangażowanie ograniczyło się tylko do przekazania sprawy Panu Sebastianowi, a wszelkimi
negocjacjami, pilnowaniem terminów itd. zajął się on sam.

Betreibt man den internationalen Handel und erteilt Lieferantenkredite, geht man das Risiko ein, dass
nicht alle Abnehmer seine Rechnungen rechtzeitig und komplett begleichen wollen. Aufgrund solcher
Faktoren wie Distanz, kulturelle Differenzen oder unterschiedliche Rechtssystemen in den EU-Ländern ist
es schwieriger, die ausstehenden Forderungen einzutreiben, als im Binnenhandel. Als Lieferant waren wir
auch mit diesem Problem konfrontiert. Dank Herrn Raczynski hat aber der Schuldner, der den ihm
eingeräumten Warenkredit vertragsgemäß nicht zurückzahlen wollte, die Forderungen innerhalb von 2
Monaten beglichen. Für uns war es auch von großem Vorteil, dass unsere Beteiligung an der Abwicklung
sehr gering war – alle Verhandlungen und damit verbundenen Formalitäten wurden von Herrn Raczynski
erledigt.

Flaga PL TTM POLSKA SP. Z O. O.

Eureka Property

„Profesjonalizm na najwyższym poziomie oraz szybkość działania to największe atuty Kancelarii Komorniczej Pana Sebastiana Raczyńskiego. Prowadzone sprawy były załatwione sprawnie, a współpraca przebiegała pomyślnie. Z czystym sumieniem możemy polecić kancelarię każdemu wierzycielowi!”

Flaga EN Eureka Property

Lemonex

„Z przyjemnością wystawiamy referencję Panu Sebastianowi Raczyńskiemu reprezentującemu Firmę Court Executive Firm Ltd. Prowadzona przez Pana Sebastiana Raczyńskiego kancelaria komornicza jest godnym polecenia partnerem w zakresie realizacji usług windykacji wierzytelności. W dotychczasowej współpracy spotkaliśmy się z pełnym profesjonalizmem, elastycznością i zaangażowaniem w realizację zadań zarówno naszego opiekuna Pana Zbigniewa Piwowarka jak i właściciela Firmy. Wyrażając zadowolenie z wysokiego poziomu świadczonych usług możemy polecić Court Executive Firm Ltd jako solidnego partnera w biznesie, z dużym doświadczeniem w egzekwowaniu wierzytelności. Mamy nadzieję na naszą dalszą owocną współpracę.”

Flaga PL Lemonex

Aneta Maziarz Soliciotrs

„Poinstruowałam Pana Sebastiana Raczyńskiego w związku z egzekwowaniem sądowych nakazów zaplaty oraz Europejskich Tytułów Egzekucyjnych. Działa on niezwykle sprawnie, jest kompetentny i niezawodny. Każdą pracę wykonuje terminowo oraz telefonuje bezpośrednio informując o wyniku. Mamy rosnąca liczbe zadowolonych klientow, którzy dzięki niemu sprawnie odzyskali swoje pieniądze od dłużników. Będę instruować Pana Raczyńskiego i mogę z całego serca polecić jego usługi.”

Flaga EN Aneta Maziarz-Bousse

Capital Business Links Ltd

Współpracujemy z Court Executive Firm Ltd przez ostatnie 1,5 roku i jesteśmy pod dużym wrażeniem tego, jak są przyjaźni, profesjonalni i co najważniejsze – skuteczni. Jesteśmy na bieżąco informowani o każdym kroku postępowania w sprawie każdego dłużnika i doceniamy sposób, w jaki obsługują naszych klientów, co zawsze odbywa się z szacunkiem i uczciwością.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z ich usług i polecamy je każdej firmie, która szuka kogoś do odzyskania należnego im długu.

Flaga EN Marta Klosinska
Administrator

JurCapital GmbH

Z kancelaria komornicza pana Sebastiana Raczyńskiego współpracujemy od kilku lat. Współpraca jest bardzo skuteczna i efektywna. Jesteśmy bardzo zadowoleni z współpracy i możemy czystym sumieniem polecać dalej.

Flaga GER Maximilian Kulesza

INCITO

Wysoki poziom zaangażowania firmy Court Executive Firm Ltd w egzekwowaniu należności na
podstawie Europejskiego Nakazu Zapłaty pozwala określić ją jednym słowem – PROFESJONALIZM.
Rzeczowa konwersacja, przekaz informacji, szacunek wobec oczekiwań klienta, jasne zasady
współpracy – polecam takiego partnera w działaniach windykacyjnych i z pewnością skorzystam z
usług Kancelarii w przyszłości.

Flaga PL Daria Cwen-Małecka

Kancelaria Radcy Prawnego Marek Duszyński

Kancelaria Radcy Prawnego Marka Duszyńskiego korzystała z usług Kancelarii Komorniczej UK Court Executive Firm Ltd. przy egzekucji świadczeń od dłużników na podstawie Europejskiego Nakazu Zapłaty (ENZ).

Pragnę wyrazić swoje zadowolenie w związku z wysoką jakością i skutecznością podejmowanych działań przez pracowników Kancelarii Komorniczej. W trakcie współpracy pracownicy Kancelarii dali się poznać, jako osoby sumienne w wykonywaniu obowiązków, skuteczne oraz cechujące się wysoką dozą profesjonalizmu. Dzięki działaniom Kancelarii należności wierzycieli zostały wyegzekwowane w całości. Ogromną zaletą był także bezproblemowy kontakt.

 

Oceniając całokształt współpracy, rekomenduję Kancelarię Komorniczą UK Court Executive Firm Ltd. jako wiarygodny, skuteczny i profesjonalny podmiot w zakresie prowadzonych egzekucji.

Flaga PL Radca Prawny
Marek Duszyński