Polityka Prywatności i Cookies

Regulamin Portalu i Polityka Prywatności

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki korzystania z portalu internetowego dostępnego pod adresem kancelariakomornicza.co.uk („Portal”).

Portal kancelariakomornicza.co.uk ma charakter informacyjny i jego celem jest zapoznanie Państwa z zakresem naszej działalności. Wchodząc na strony i podstrony Portalu przyjmują Państwo do wiadomości i wyrażają zgodę na warunki określone w Regulaminie. Jeśli nie zgadzają się Państwo z poniższymi warunkami, prosimy nie korzystać z Portalu.

Portal świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi przepisami prawa obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polski. Zawarcie umowy na świadczenie tych usług w Portalu pomiędzy Court Executive Firm Ltd. a osobą korzystającą z Portalu dochodzi w momencie wpisania adresu www strony internetowej Portalu w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy dochodzi z chwilą zamknięcia okna przeglądarki.

Warunki techniczne niezbędne do korzystania z Portalu

Aby korzystać z Portalu muszą Państwo dysponować urządzeniem końcowym, mającym dostęp do sieci Internet oraz przeglądarkę zasobów internetowych umożliwiającą wyświetlanie stron WWW – może być to komputer, tablet, smartfon lub inne urządzenie przystosowane do korzystania z Internetu.

W zakresie świadczonych usług Portal umożliwia Państwu:

przeglądanie i zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w Portalu;

uzyskiwanie informacji odnośnie prowadzonych przez Administratora akcji marketingowych, promocji itp.;

kontaktowanie się z Administratorem poprzez formularz kontaktowy.

Korzystanie z Portalu jest nieodpłatnie.

Zakazane jest korzystanie z zawartości Portalu w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności zarobkowej lub niezarobkowej bez zgody Administratora.

 

Wszelkie informacje zawarte w Portalu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu Cywilnego, ani zapewnienia, o którym mowa w art. 5561 1 punkt 2 oraz art. 5561 § 2 Kodeksu Cywilnego, ani oświadczenia gwarancyjnego, o którym mowa w art. 577 § 1 Kodeksu Cywilnego. Informacje cenowe są cenami sugerowanymi i mają charakter niewiążącej rekomendacji.

Polityka prywatności

Ochrona Państwa danych osobowych oraz prywatności podczas korzystania z Portalu jest szczególnie ważna. Prosimy zapoznać się z następującymi informacjami, pamiętając, że korzystanie z Portalu oznacza akceptację zasad jego działania.

Wykorzystywanie plików cookies

Możliwe jest korzystanie z Portalu bez konieczności ujawniania swojej tożsamości. Portal po otrzymaniu Państwa zgody, będzie wykorzystywał tzw. pliki cookies. Służy to zapewnieniu

najlepszej funkcjonalności i dostosowaniu Portalu do Państwa potrzeb. Celem wyrażenia (lub nie) zgody wyświetlany będzie komunikat po wejściu do w Portalu.

Co to są pliki cookies i jakie cookies wykorzystujemy?

To informacja występująca w postaci pliku tekstowego. Plik cookie zapisywany jest na Państwa

komputerze lub innym urządzeniu (smartfon, tablet), za pomocą którego wykonane zostało

połączenie z Portalem. Ciasteczko zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, żywotność

oraz losowo wygenerowany unikalny numer, służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje

połączenie ze stroną internetową.

Pliki cookies pozwalają zapamiętać użytkowników i ułatwiać korzystanie z Portalu podczas kolejnych wizyt, jak również identyfikować i rozwiązywać błędy mogące utrudniać pracę Portalu. Dodatkowe dane zapisywane są wyłącznie w przypadku, gdy dobrowolnie je Państwo przekazujecie, np. wypełniacie formularz kontaktowy.

Portal stosuje następujące pliki Cookies:

a. Funkcjonalne pliki cookie: stosowane w celu zwiększenia przyjazności Portalu dla Państwa. b. Reklamowe pliki cookies: umożliwiające dostarczanie Państwu strony internetowej i treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań. Są one również wykorzystywane do opracowywania zagregowanych danych statystycznych, danych z pomiarów oraz danych na temat ogólnych trendów w celu wzmocnienia i optymalizacji działań marketingowych, promocyjnych i analitycznych.

c. Pliki cookie Analytics: stosowane w celu analizowania sposobu, w jaki korzystają Państwo z Portalu. Więcej informacji odnośnie Google Analytics znajduje się na stronie www.google.com/analytics.

d. Pliki cookie należące do stron trzecich: korzystając z Portalu, możecie Państwo otrzymywać

ciasteczka pochodzące od określonych podmiotów trzecich takich jak: Facebook oraz YouTube.

Więcej informacji na temat tych ciasteczek:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=pl

Dane zebrane w plikach cookies są analizowane przez nas w celach statystycznych oraz w celach reklamowych, w szczególności by prezentować reklamy uwzględniające Państwa zainteresowania, czy unikać prezentowania tych samych reklam. Jako indywidualny użytkownik pozostają Państwo jednak anonimowi, ponieważ pliki cookies nie pozwalają nam na ustalenie tożsamości użytkowników Portalu.

Po wejściu na Portal zostają Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W przypadku wyrażenia zgody pliki te będą przez nas używane w celach opisanych powyżej.

Zmiana ustawień dotyczących plików cookies

Każdy użytkownik może zdecydować czy chce, aby ciasteczka zapisywane były na jego komputerze, smartfonie lub tablecie. Ustawienia plików cookies mogą być kontrolowane i zmieniane w preferencjach Państwa przeglądarki internetowej.

Dane osobowe – gromadzenie, wykorzystywanie i przekazywanie

Dane osobowe to prywatne informacje na Państwa temat. Zaliczają się do nich takie informacje jak np.: imię i nazwisko, adres elektroniczny, adres pocztowy, numer telefonu. Dane osobowe gromadzone są gdy dobrowolnie podają je Państwo, chcąc skorzystać z opcji kontaktu poprzez Portal (formularz kontaktowy, formularz rekrutacyjny, formularz komentarzy)

Administratorem danych osobowych jest Court Executive Firm Ltd. z siedzibą w Office 21 Horseshoe Business Park, Bricket Wood St Albans, AL2 3TAInformujemy również, że:

Dane osobowe będą przetwarzane przez Court Executive Firm Ltd. z siedzibą w Office 21 Horseshoe Business Park, Bricket Wood St Albans, AL2 3TA w celu wykonania określonej usługi świadczonej poprzez Portal (odpowiedź na zapytanie w zakresie zgód udzielonych dla danego formularza). Jeżeli udzielona została zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, dane osobowe będą wykorzystywane w celach reklamowych i handlowych.

Istnieje możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem: tel. +44 (0) 0787 2606 388

Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż to jest konieczne w związku z prowadzeniem Portalu, a następnie zostaną trwale usunięte.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty prawnie upoważnione do dostępu do danych na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Ponadto, dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Court Executive Firm Ltd.,

a. wewnętrznym organom i jednostkom organizacyjnym, które potrzebują danych w związku z przetwarzaniem i realizacją usług;

b. zewnętrznym dostawcom usług zleconych przez Court Executive Firm Ltd. (dostawcom usług IT, call center, instytucjom kredytowym, kurierom, podmiotom świadczącym usługi logistyczne);

c. księgowym i biegłym rewidentom, prawnikom, władzom państwowym i sądom.

Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, co wynika z profilu działalności Court Executive Firm Ltd.

W przypadkach i na zasadach określonych w RODO przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez danych osobowych jest za każdym razem dobrowolnie, jednak w wielu przypadkach konieczne do współpracy.

Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Court Executive Firm Ltd. jest udzielenie odpowiedzi na pytanie przekazane przez klientów, potencjalnych klientów, użytkowników samochodów marki Mazda lub innej i wszystkie inne osoby, występujące z zapytaniem do dowolnego działu firmy Court Executive Firm Ltd.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Court Executive Firm Ltd. zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Prawa autorskie, prawa własności przemysłowej

Prawa własności intelektualnej do materiałów zawartych w Portalu przysługują wyłącznie Administratorowi Portalu. Zawartość Portalu chroniona jest prawami autorskimi i prawami własności przemysłowej. Wszelkie utwory, znaki towarowe, loga, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, itp. stanowią własność Court Executive Firm Ltd. lub osób trzecich, związanych ze Spółką. Jakiekolwiek kopiowanie, drukowanie, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych materiałów jest zakazane jeżeli nie została wyrażona zgoda podmiotu uprawnionego.

Ograniczenie odpowiedzialności

Zasady i warunki odpowiedzialności określa ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013, nr 1422 z późniejszymi zmianami).

Reklamacje związane z działaniem portalu

Użytkownik ma prawo składać reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usług. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej lub w formie wiadomości elektronicznej (e-mail) oraz

zawierać co najmniej imię, nazwisko, adres e-mail lub adres korespondencyjny osoby składającej reklamację, jak również opis i powód reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba

składająca reklamację zostanie poinformowana na wskazany przez siebie adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej.

Postanowienia końcowe

Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Portalu. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Portalu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.